Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn (video)

Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn
Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn
Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn
Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn
Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn
Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn
Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn
Kunstgrasmatten uitgerold in Park Groot Schijn

DEURNE - De werken aan de nieuwe sportkamer in het Park Groot Schijn schieten goed op. Die sportkamer is het deel van het vernieuwde park dat is voorbehouden voor sportactiviteiten. Deze week zijn de kunstgrasvelden uitgerold, een belangrijke mijlpaal voor de 4 clubs die in het najaar naar deze nieuwe locatie verhuizen.

Na het voorbereiden van het terrein en de ondergrond is de aannemer na het bouwverlof gestart met het uitrollen van de nieuwe grasmatten. Nu, ongeveer één week later, liggen alle matten op hun plaats en kan er gestart worden met de afwerking van de velden.

Velden voor voetbal en korfbal

In de eerste sportkamer krijgen 2 voetbalclubs (Koninklijke Deurne OB en Olympic Pirates Deurne-Borgerhout) en 2 korfbalclubs (Riviera Deurne - voorheen Koninklijke Deurne Korfbalclub - en Spartacus/NDN Korfbal), die nu verspreid zitten in het gebied, samen een gloednieuw gebouw en 4 kunstgrasvelden. Zij hebben zich verenigd onder de VZW Springs. 3 van de velden zijn geschikt voor zowel voetbal als korfbal, een vierde enkel voor voetbalwedstrijden.

Sportgebouw

Tussen de sportvelden ligt het sportgebouw met tribunes, kleedkamers en een cafetaria voor elk van de betrokken clubs. De ruwbouw is ondertussen helemaal klaar, nu volgt nog de verdere binnenafwerking. Zo kunnen de clubs in het najaar hun intrek nemen in het gebouw.

Ook de aanleg van het park, of de paden en natuur, rond de sportkamer is van start gegaan. De inrichting van deze eerste ‘groene voegen’ geeft een goed beeld van hoe het volledige park er in de toekomst zal uitzien.

Een park voor iedereen

“Met deze eerste sportkamer zetten we een nieuwe stap bij de realisatie van ons ambitieus masterplan Park Groot Schijn”, zegt schepen voor sport en publiek domein Ludo Van Campenhout. “Dat plan maakt van het huidige lappendeken van verenigingen en natuur één leesbaar geheel, waar recreatie, sport, natuur en verenigingsleven elk hun plaats vinden. Het plan kreeg vorm door een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het gebied. Voor dit participatietraject won de stad Antwerpen in 2010 de prestigieuze Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs.”

 Vb “Het nieuwe Park Groot Schijn is niet enkel bestemd voor de vele clubs en verenigingen. Het wordt aangelegd als een echt park, van maar liefst 83 hectare groot. Een nieuwe groene long voor iedereen in Deurne, de stad Antwerpen en omstreken”, besluit schepen Van Campenhout. “Zo zal op het centrale plein van het park een nieuw skateterrein komen dat wordt aangelegd in samenwerking met het district.”

Kamers en groene voegen

Het masterplan Park Groot Schijn legt in het hele gebied ‘kamers’ vast waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden. Vandaag zijn de volkstuinen en de natuuraanleg in het zuidelijke deel van het park al klaar, net als het speelbos.

Categorie: